E-mailadres
Wachtwoord

Heb je nog geen account?
REGISTREER JE NU!
E-mailadres
Dit adres is bij ons niet bekend
[forgotPassText]
terug
magazine
Levensfasebewust personeelsbeleid
in dit magazine
  • verschillende levensfases

  • vormgeven van personeelsbeleid

Tegenwoordig is het lastig om personeel te vinden. Misschien herken je dat wel in jouw eigen slagerij. Door het personeelstekort wordt het belangrijk de kennis en ervaring van werknemers binnen het bedrijf te houden. Levensfasebewust personeelsbeleid kan hierbij helpen. In dit magazine leer je wat dit is en wat het kan betekenen voor jouw slagerij.

Waarom levensfasebewust personeelsbeleid?

Personeelsbeleid dat rekening houdt met de levensfases van werknemers kan verschillende voordelen opleveren voor jouw slagerij. Daarom is het belangrijk om hier meer over te weten.  

Wat is levensfasebewust personeelsbeleid?
Wat levert het op?
Wat zijn de voordelen voor jou als werkgever?
Wat zijn de voordelen voor jou als werknemer?
Welke levensfasen zijn er?

Bekijk of jij je herkent in één van de verschillende levensfases uit de tabel.

“Ik vind dat er in mijn slagerij voldoende rekening wordt gehouden met de verschillende levensfases van werknemers.”
Ja
0%
Nee
0%
bekijk feedback
Welke regelingen bestaan er al?

Vanuit de Cao voor het Slagersbedrijf is er al het een en ander geregeld om tegemoet te komen aan de verschillende behoeften die er leven onder het personeel in de slagerij. Een aantal voorbeelden.. 

Seniorenregeling
Mantelzorgregeling
Betaald ouderschapsverlof
Tegemoetkoming in scholingskosten
Meer weten?
Voorbeelden van levensfasebewuste acties

Benieuwd hoe jouw slagerij kan inspelen op de verschillende levensfases? Bekijk hier een aantal voorbeelden.

i
i
i
Zo werk je met elkaar aan levensfasebewust personeelsbeleid

Willen jullie in jouw slagerij meer gehoor geven aan de behoeftes van werknemers uit verschillende levensfases? Met deze tips kunnen jullie hier samen invulling aan geven.

1

Bekijk de meerwaarde van onderlinge verschillen. Met jullie verschillende levensfases hebben jullie elk je eigen unieke kenmerken waar jullie elkaar in kunnen aanvullen.  

2

Kijk naar wat ieders kwaliteiten zijn, maar ook wat jullie daarin nodig hebben van elkaar om te ontwikkelen. 

3

Blijf met elkaar in gesprek. Praat open met elkaar over ieders wensen en communiceer als werkgever ook over de mogelijkheden!  

4

Maak tijd vrij. Het gesprek voeren en werken aan het personeelsbeleid vraagt tijd. In de waan van de dag raak je dit soms kwijt.  

Om over na te denken…

Personeel kan van elkaar verschillen als het gaat om de levensfase waar zij zich in bevinden. Dit zorgt voor andere behoeftes op het werk. Hier rekening mee houden bij het vaststellen van het personeelsbeleid kan zowel voor werkgevers als werknemers voordelen opleveren. Hiervoor zijn verschillende regelingen al vastgelegd in de cao, maar een slagerij zelf kan ook bepaalde acties ondernemen. Het belangrijkste is dat er inzicht komt in de verschillende behoeftes door dit bespreekbaar te maken. De verantwoordelijkheid voor het levensfasebewust personeelsbeleid ligt daarmee zowel bij de werkgever als de werknemer.

1

Welke verschillen ontdek jij in de levensfases van de medewerkers in jouw slagerij?

2

Hoe gaan jullie om met deze verschillen? Hoe kun je dat verbeteren?

3

Hoe kan jij levensfasebewuster worden in jouw slagerij?

Swipe voor meer tips
Aan de slag

Teamoverleg

Bespreek binnen je team wat jouw behoeften zijn voor het prettig werken in jouw slagerij.

Plan van aanpak

Maak gezamenlijk een plan van aanpak om gehoor te geven aan ieders behoeften binnen het team.

like & reageren
Inloggen