E-mailadres
Wachtwoord

Heb je nog geen account?
REGISTREER JE NU!
E-mailadres
Dit adres is bij ons niet bekend
[forgotPassText]
terug
magazine
De rol van de medewerker in het personeelsbeleid
in dit magazine
  • Werkinstelling
  • Geplande gesprekken
  • Planning
  • Personeelsbehoefte
  • Verzuim

Jij levert als medewerker een belangrijke bijdrage aan het succes van jouw slagerij. Je werkgever heeft voor ogen hoe hij jou en je collega's in wil zetten. Dit noem je personeelsbeleid. Je leest in dit magazine meer over wat personeelsbeleid precies is, hoe dit vaak wordt opgeschreven in een bedrijfsreglement en wat jouw rol is.

Personeelsbeleid of bedrijfsreglement?

Het personeelsbeleid en bedrijfsreglement geven jou en je werkgever duidelijkheid over de regels en afspraken voor het personeel in een bedrijf.

Wat moet jij als medewerker hiervan weten?

Personeelsbeleid
Bedrijfsreglement
Mijn werk is af!
Geplande gesprekken in de slagerij

Gelderblom Slagerij & Party Service

Is er in jouw slagerij een personeelshandboek?
ja
0%
nee
0%
weet ik niet
0%
bekijk feedback
Planning
Verzuim

Verzuim betekent simpel gezegd dat je niet kunt komen werken omdat je ziek bent. Wat moet je doen als je ziek bent en hoe voorkom je het zoveel mogelijk?  

Hoe je omgaat met verzuim staat in het verzuimprotocol. Hierin staat de procedure van het ziekmelden en aan welke regels jij je moet houden als je ziek bent. Heb je het protocol nog nooit gezien? Vraag deze dan bij je werkgever.

Tips om verzuim te voorkomen
Wet Verbetering Poortwachter
WIA
Verplicht
Ken je jouw cao?

Het is belangrijk dat je je eigen cao goed kent. Lees deze eens door als je hier tijd voor hebt. Twee belangrijke regelingen in de slagersbranche zijn de cao Diss en de cao Paww: 

 

Cao Diss

Diss staat voor  Cao Duurzame Inzetbaarheid Sector Slagersbedrijf. Deze cao bestaat uit twee seniorenregelingen waarbij de medewerker vanaf 60 jaar onder voorwaarden minder kan gaan werken met behoud van (een deel van) het loon.

Cao Paww

Paww staat voor Cao Private Aanvulling WW en WGA. Voor deze regeling betaalt de medewerker een premie van 0,3% van zijn salaris. Deze regeling beschermt de werknemers tegen langdurig inkomensverlies.

 

Meer informatie over bovenstaande regelingen vind je op slagers.nl. Deze twee regelingen zijn enkel van toepassing op medewerkers die werken in een slagerij.

Om over na te denken…

In het personeelsbeleid staat hoe een bedrijf met zijn personeel om wil gaan. De concrete afspraken staan in het bedrijfsreglement. Hierin staan bijvoorbeeld afspraken over de werkinstelling, geplande gesprekken, (vakantie)planning en verzuim.

Doordat dit op papier staat, is het een handig naslagwerk en weet jij als medewerker wat je rechten en plichten zijn. Speel actief een rol in de uitvoering van deze afspraken. Help collega’s en vertel je ideeën over de slagerij aan je werkgever. Zo zorg je samen voor een fijne werkomgeving.

1

Ken jij het bedrijfsreglement van jouw slagerij?

2

Waarom past de werkwijze van de slagerij bij jouw werkinstelling?

3

Wat is jouw rol in geplande gesprekken?

4

Weet jij op welke manier je je ideeën over de planning aan je werkgever kunt vertellen?

5

Ben jij je bewust van de verplichtingen die je hebt bij verzuim en re-integratie?

Swipe voor meer tips
Aan de slag

Geplande gesprekken

Worden bij jullie geplande gesprekken, zoals een werkoverleg, teamoverleg of evaluatiegesprek gevoerd? Als jullie dit al doen: zie jij nog kansen om dit te verbeteren? Zet dit op de agenda voor een volgend gesprek.

Hebben jullie geen geplande gesprekken? Bedenk hoe jij deze vorm zou willen geven en bespreek dit met je werkgever. 

Bedrijfsreglement en CAO

Weet jij wat in het bedrijfsreglement en de CAO staat? Ben jij ook op de hoogte van de seniorenregeling in die in de Cao-Diss staat beschreven? Lees deze eens goed door en kijk of je op de hoogte bent van alle afspraken. Bespreek dit daarna met een collega. Stel elkaar de volgende vragen:


- Stonden er afspraken in die je niet kende? Zo ja, welke?
- Welke afspraken vind jij het belangrijkst?
 

Hebben jullie hierna nog vragen over de afspraken of de uitvoering daarvan? Ga in gesprek met je werkgever.

like & reageren
Inloggen