Wil je Slagerspassie volledig gebruiken?
Login of registreer een account.
REGISTREER JE NU!
E-mailadres
Wachtwoord

E-mailadres
Dit adres is bij ons niet bekend
[forgotPassText]
terug
magazine
Sturen op cijfers: de basis
in dit magazine
  • Winst- en verliesrekening
  • Winstmarges
  • Kosten
  • Balans
  • Liquiditeit

Als je je cijfers kent, dan kun je daar je onderneming op sturen. Dit magazine geeft je een idee welke cijfers je kunt gebruiken om je onderneming te sturen. Die cijfers worden ook wel kengetallen genoemd. Ze zeggen iets over je situatie en de ontwikkeling van je slagerij. Je gebruikt ze om doelen te stellen, jezelf te vergelijken en op tijd bij te sturen. Ben je geen cijfermens? Geen nood! Met kleine stappen bereik je al heel veel. Je zult merken dat het verslavend werkt. Lees het magazine en kies voor jezelf waar jij mee aan de slag wilt.

Stuur op tijd bij
Loop voor je cijfers uit
Winst- en verliesrekening

In je winst- en verliesrekening staan cijfers die je kunt gebruiken om je onderneming te sturen, vooral als je ze regelmatig bijhoudt. Het liefst per week, maar per maand is al een goed begin.

Hieronder zie je een winst- en verliesrekening van de BBB. De cijfers geven branchegemiddelden aan waarmee je je eigen cijfers kunt vergelijken. Kijk wel goed met welke omzetgroep jij jezelf moet vergelijken.

Winst- en verliesrekening
Winstmarges

Twee winstmarges zijn de bruto winstmarge en de netto winstmarge.

De brutowinstmarge geeft aan welk percentage overblijft van de omzet, nadat je alle inkopen hebt betaald. De kosten zijn er dus nog niet van afgehaald. 

De nettowinstmarge is het percentage wat van de omzet overblijft nadat alle kosten (exclusief belastingen) zijn betaald. Het geeft aan hoeveel van de omzet uiteindelijk overblijft.

Je kunt de brutowinstmarge en nettowinstmarge uit je winst- en verliesrekening aflezen of ze zelf uitrekenen. Hiernaast zie je de formules.

Afhankelijk van je inkoop
Voorbeeld
Cijfers vergelijken
Tips: afwijkende brutowinstmarge

Wijkt je brutowinstmarge af van je eerdere brutowinstmarges, je doelstelling en/of van branchegemiddelden? Onderzoek dan hoe dat komt. Hieronder tips voor vragen die je jezelf kunt stellen.

1

Klopt je inkoopbeleid? Vooral wanneer je inkopen hoog zijn en de marktprijzen te laag.

2

Krijgt het vlees dat je inkoopt de goede bestemming?

3

Gaan jullie slim genoeg om met grondstoffen of is er (te)veel derving?

4

Is jullie aanbod goed genoeg afgestemd op de vraag van de klanten?

5

Klopt de verkoopprijs die je vaststelt?

Afwijkende nettowinstmarge
Soorten kosten

ls je een goed beeld hebt van de kosten en wat voor soort kosten het zijn, dan kun je goede verkoopprijzen bepalen en ook makkelijker op de kosten sturen.

Kosten kun je op twee manieren indelen:

  • vaste en variabele kosten
  • directe en indirecte kosten
Kosten soorten
Ik vergelijk mijn grootste kostenposten met branchegemiddelden.
JA
0%
NEE
0%
bekijk feedback
De balans

Elk jaar krijg je van je accountant de balans van je onderneming. Je ziet hierin hoe je onderneming er financieel voor staat.

Hieronder een voorbeeld van een balans met uitleg van de belangrijkste begrippen.

De balans
Kengetal: liquiditeit

Kun je als onderneming aan al je kortlopende betalingsverplichtingen voldoen en kortlopende schulden afbetalen? Denk aan het betalen van salarissen, de rekeningen van je leveranciers en belastingen.

Liquiditeit
Current ratio en quick ratio
Uitrekenen
En dan?
Om over na te denken…

Houd je cijfers van je onderneming bij om je onderneming goed bij te kunnen sturen als dat nodig is. Je kunt ze dan vergelijken met je eigen cijfers uit eerdere periodes, met collega’s en met branchegemiddelden.

Veel cijfers haal je uit je winst- en verliesrekening, zoals brutowinstmarge, nettowinstmarge en kosten. De grootste kostenposten zijn loonkosten, huisvestingskosten en afschrijvingskosten.

Ook gegevens uit je balans kun je gebruiken om op te sturen. Als je begint, begin dan met één ding tegelijk. Je krijgt er vanzelf meer gevoel voor.

1

Op welke cijfers stuur jij nu? Welke cijfers zou je nog meer bij willen gaan houden?

2

Waarmee vergelijk jij je cijfers?

3

Wijken jouw winstmarges af van de branchegemiddelden? 

4

Wat is een kostenpost waar je op wilt sturen? Is deze variabel of vast en direct of indirect?

5

Wat is de liquiditeit van je onderneming? 

Swipe voor meer tips
Aan de slag

Bruto- en nettowinstmarge

Reken je brutowinstmarge en je nettowinstmarge uit. Vergelijk deze daarna met branchegemiddelden.

Wijken jouw marges erg af? Zo ja, onderzoek waar het aan zou kunnen liggen. Hoe kun je dit bijsturen? Vraag eventueel hulp aan iemand als je er zelf niet goed uitkomt.

Sturen

Kies een onderwerp waar je op zou willen sturen. Denk bijvoorbeeld aan:


- brutowinstmarge
- nettowinstmarge
- loonkosten
- klantaantallen
- gemiddelde besteding per klant
- productiviteit


Houd deze cijfers regelmatig bij. Bijvoorbeeld per week of per maand. Doe dit een jaar lang. Wat zie je? Wat valt je op? Hoe wil je op dit cijfer sturen?

like & reageren
Inloggen