E-mailadres
Wachtwoord

Heb je nog geen account?
REGISTREER JE NU!
E-mailadres
Dit adres is bij ons niet bekend
[forgotPassText]
terug
magazine
Sturen op cijfers: de basis
in dit magazine
 • Winst-en-verliesrekening
 • Winstmarges
 • Kosten
 • Balans
 • Liquiditeit

Sturen op cijfers betekent dat je als ondernemer beslissingen neemt op basis van onder meer kostprijzen en budgetten. Deze ‘cijfers’ worden ook wel kengetallen genoemd. Ze zeggen iets over je situatie en de ontwikkeling van je slagerij. Je gebruikt ze om doelen te stellen, jezelf te vergelijken met gemiddelden in de branche en op tijd bij te sturen. Dit magazine geeft je een idee welke cijfers je hiervoor kunt gebruiken. Ook als je geen cijfermens bent, kun je met kleine stappen al veel bereiken, want meten is weten!

Stuur op tijd bij
Loop voor je cijfers uit
Ondernemend slager Jeroen van Voornveld over sturen op cijfers
bekijk
Winst-en-verliesrekening

In je winst-en-verliesrekening staan cijfers die je kunt gebruiken om je onderneming aan te sturen, vooral als je ze regelmatig bijhoudt. Het liefst per week, maar per maand is al een goed begin.

Hieronder zie je een voorbeeld van een winst-en-verliesrekening van accountantskantoor BBB. De cijfers geven branchegemiddelden aan waarmee je je eigen cijfers kunt vergelijken. Kijk goed met welke omzetgroep jij jezelf moet vergelijken.

Winst-en-verliesrekening
Winstmarges

Twee winstmarges zijn de brutowinstmarge en de nettowinstmarge.

De brutowinstmarge geeft aan welk percentage overblijft van de omzet nadat je alle inkopen hebt betaald. De kosten zijn er dus nog niet van afgehaald.

De nettowinstmarge is het percentage van de omzet dat overblijft nadat alle kosten (exclusief belastingen) zijn betaald. Het geeft aan hoeveel van de omzet uiteindelijk overblijft.

Afhankelijk van je inkoop
Voorbeeld
Brutowinstmarge uitrekenen
Nettowinstmarge uitrekenen
Cijfers vergelijken
Tips: afwijkende brutowinstmarge

Wijkt je brutowinstmarge af van je eerdere brutowinstmarges, je doelstelling en/of van branchegemiddelden? Onderzoek dan hoe dat komt. Hieronder tips voor vragen die je jezelf kunt stellen:

1

Klopt je inkoopbeleid? Vooral wanneer je inkopen hoog zijn en de marktprijzen te laag.

2

Krijgt het vlees dat je inkoopt de goede bestemming?

3

Ga je slim genoeg om met grondstoffen of is er (te) veel derving?

4

Is je aanbod goed genoeg afgestemd op de vraag van de klant?

5

Klopt de verkoopprijs die je vaststelt?

Afwijkende nettowinstmarge
Soorten kosten

Als je een goed beeld hebt van je kosten, dan kun je goede verkoopprijzen bepalen en makkelijker op de kosten sturen.

Kosten kun je op twee manieren indelen:

 • vaste en variabele kosten
 • directe en indirecte kosten
Kostensoorten
Ik vergelijk mijn grootste kostenposten met branchegemiddelden.
JA
0%
NEE
0%
bekijk feedback
De balans

Elk jaar krijg je van je accountant de balans van je onderneming. Je ziet hierin hoe je onderneming er financieel voor staat.

Hieronder een voorbeeld van een balans met uitleg van de belangrijkste begrippen.

De balans
Kengetal: liquiditeit

Kun je als onderneming aan al je kortlopende betalingsverplichtingen voldoen en je kortlopende schulden afbetalen? Denk aan het betalen van salarissen, rekeningen van je leveranciers en belastingen.

Liquiditeit
Current ratio en quick ratio
Uitrekenen
En dan?
Om over na te denken…

Houd cijfers bij om je onderneming goed te kunnen bijsturen als dat nodig is. Je kunt ze dan vergelijken met je eigen cijfers uit eerdere perioden, met cijfers van collega’s en met branchegemiddelden.

 

Veel cijfers haal je uit je winst-en-verliesrekening, zoals de brutowinstmarge, de nettowinstmarge en de kosten. De grootste kostenposten zijn loonkosten, huisvestingskosten en afschrijvingskosten.

 

Je kunt ook gegevens uit je balans gebruiken om op te sturen. Begin met één ding. Je krijgt er vanzelf meer gevoel voor.

1

Op welke cijfers stuur je nu? Welke cijfers zou je nog meer bij willen gaan houden?

2

Waarmee vergelijk je je cijfers?

3

Wijken jouw winstmarges af van de branchegemiddelden? 

4

Wat is een kostenpost waarop je wilt sturen? Is deze variabel of vast en direct of indirect?

5

Wat is de liquiditeit van je onderneming? 

Swipe voor meer tips
Aan de slag

Bruto- en nettowinstmarge
Reken je brutowinstmarge en je nettowinstmarge uit. Vergelijk deze daarna met branchegemiddelden.

Wijken jouw marges erg af? Zo ja, onderzoek waaraan dit kan liggen. Hoe kun je dit bijsturen? Vraag eventueel hulp aan iemand als je er zelf niet goed uitkomt.

Sturen
Kies een onderwerp waarop je zou willen sturen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • brutowinstmarge
 • nettowinstmarge
 • loonkosten
 • klantaantallen
 • gemiddelde besteding per klant
 • (arbeids)productiviteit

Houd deze cijfers regelmatig bij. Bijvoorbeeld per week of per maand. Doe dit voor een periode langer dan een jaar, zodat je verschillende jaren met elkaar kunt vergelijken. Wat zie je? Wat valt je op? Hoe wil je op dit cijfer sturen?

like & reageren
Inloggen