E-mailadres
Wachtwoord

Heb je nog geen account?
REGISTREER JE NU!
E-mailadres
Dit adres is bij ons niet bekend
[forgotPassText]
terug
magazine
Verzuim en reïntegratie
in dit magazine
  • Verzuim
  • Re-integratie
  • Wet Poortwachter
  • SAS ZorgPortaal

Het liefste heb je gezonde en tevreden mensen op de werkvloer. Maar toch kan het dat een medewerker zich ziek meldt. Dat is vervelend voor jullie allebei. Als werkgever wil je daarom verzuim zo veel mogelijk voorkomen, bijvoorbeeld door op tijd in gesprek te gaan. Maar soms is voorkomen niet mogelijk. Je bent dan wettelijk verplicht om je medeweker te begeleiden bij zijn of haar reïntegratie. Dit magazine geeft je praktische tips over hoe je omgaat met verzuim en re-integratie.

Verzuimbeleid

Specialiteitenslagerij Rien Bezooijen

Voorkomen van verzuim

Medewerkers kunnen zich om verschillende redenen ziek melden. Op sommige oorzaken heb je als werkgever invloed, op andere niet. Zo heeft iedereen wel eens griepje of een sportblessure. Daar valt niet veel aan te doen. Maar ook kan een medewerker zich ziek melden door arbeidsomstandigheden of door privézaken. Het is daarom goed om stil te staan bij hoe jij verzuim kan helpen voorkomen. Heb je hulp nodig bij de preventie van verzuim? Je casemanager bij het SAS ZorgPortaal of van jouw verzuimloket helpt je graag verder.

Privéaangelegenheden zoals scheiding, ziekte of zorgen om financiën kunnen tot verzuim leiden. Ga daarom regelmatig het gesprek aan met een medewerker. Niet alleen tijdens het functioneringsgesprek, maar gedurende het hele jaar. Zo kunnen jullie op tijd ingrijpen als het niet goed gaat en voorkomen dat iemand zich ziek meldt.

Ook werkomstandigheden, zoals werkdruk, kunnen leiden tot verzuim. Let daarom goed op de werkverdeling in het team. Maar heb ook oog voor de sfeer! Een goede werksfeer zorgt dat medewerkers met plezier bij jou werken. Zorg dat je weet wat er speelt in je team, om samen verzuim te voorkomen. 

Is iemand toch niet in staat om (volledig) te werken?  Kijk dan samen of er andere werkzaamheden zijn die hij of zij kan doen. Misschien kunnen jullie met kleine aanpassingen in werktijden of werkzaamheden al voorkomen dat iemand volledig moet verzuimen. 

Wet verbetering poortwachter

Meldt een medewerker zich toch ziek, dan krijgen jullie allebei te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. Hierin staan de wettelijke plichten bij verzuim en re-integratie. Zorg dus dat je de hoofdlijnen van de wet kent en wat het voor jou als werkgever betekent. 

Wet Poortwachter: samen zorgen voor herstel
Waarom is het belangrijk je aan de wet te houden?
De stappen volgens de Wet Poortwachter
Welke actie onderneem jij?
De Wet Verbetering Poortwachter uitgelegd

Meer weten over de Wet Verbetering Poortwachter? Bekijk deze animatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Je moet je werknemer altijd vragen naar de reden van verzuim
Waar
0%
Niet waar
0%
bekijk feedback
Ondersteuning via het verzuimloket

Ondanks je inspanningen om het te voorkomen, moet iemand soms toch verzuimen. En dan? Hoe begeleid je een medewerker tijdens verzuim? Wanneer je (voor het eerst) een medewerker begeleid is het misschien even zoeken naar hoe je dit op een goede manier doet. 

Ondersteuning via het SAS Zorgportaal
Papierwerk én persoonlijk contact
Het re-integratietraject
Spoor 1 en Spoor 2
Een goed re-integratietraject

Een medewerker vertelt over haar ervaring met reïntegreren

Om over na te denken…

Goed omgaan met verzuim en re-integratie zorgt voor continuïteit en meer werkplezier. Ook zorgt het ervoor dat je financieel niet voor verrassingen komt te staan. Heb jij alles goed geregeld en weten jij en je medewerkers wat je te doen staat bij verzuim?

1

Wat doen jij en je medewerkers om verzuim te voorkomen? 

2

Wat kunnen jullie nog verbeteren om verzuim te voorkomen? 

3

Ken jouw verplichtingen bij verzuim en re-integratie? En je medewerkers? 

4

Op welke manier begeleid jij medewerkers die (deels) verzuimen? 

Swipe voor meer tips
Aan de slag

Verzuim voorkomen 
De werkgever en de werknemer zijn samen verantwoordelijk voor het beperken van ziekteverzuim. Zet verzuim daarom eens op de agenda van een werkoverleg. Licht nog eens toe wat ieders rechten en plichten zijn. En brainstorm dan over ideeën die helpen om verzuim te voorkomen. Maak een top 3. 
 

Begeleiden bij verzuim en re-integratie
Groot kans dat je wel eens te maken hebt gehad met een (langdurig) zieke medewerker. Hoe kijk je hier op terug? 

  • Wat heb je gedaan om de medewerker te begeleiden?
  • Wat was het resultaat? 
  • Wat zou je met de kennis van nu anders doen? 
  • Vraag, als het mogelijk is, ook aan de werknemer hoe hij/zij deze periode heeft ervaren. Wat vond hij/zij van de manier waarop met zijn/haar ziekmelding werd omgegaan ? Was hij juist wel of niet gemotiveerd om snel weer aan het werk te gaan? Waardoor kwam dit?
like & reageren
Inloggen